B2B

Byggvestor har år 2016/2017 byggt ett LSS boende i lösvirke på 700 kvm 6 lägenheter åt Täby kommun. 2017/2018 har vi byggt 18 stycken kedjehus åt Erik Wallin, i denna entreprenad ingår stomkomplettering. Vi har professionella snickare med mångårig erfarenhet. Vi är totalt 19 personer som arbetar för Byggvestor och vi rekryterar kontinuerligt. Utöver stomkomplettering kan vi åta oss elarbeten då vi har anställd behörig elektriker som kan tillsammans med ett antal kollegor i branschen arbeta som ett elektrikerteam. VVS arbeten kan vi också utföra då vi har anställd rörmokare på företaget. Vi är konkurrenskraftiga och lämnar gärna offert på arbeten som ni vill ha utförda, kontaktperson Richard tel. 0768-679065.